ရှယ်ယာအိမ် ပစ္စည်းဥစ္စာအချက်အလက်

ဘူတာ/လိုင်း

မသတ်မှတ်ထားပါ

လိပ်စာ

တိုကျို
┗ Minato-ku

အလုပ်သွားချိန်/ကျောင်းတက်ချိန်

မသတ်မှတ်ထားပါ

အသေးစိတ် အခြေအနေများ

မသတ်မှတ်ထားပါ

ယခင်အခြေအနေအရ ရှာဖွေပါ။
  • အသက်သာဆုံး အော်ဒါ

  • အမြင့်မားဆုံးစျေးနှုန်းအမှာစာ

  • အခန်းရရှိနိုင်မည့်ရက်ကို မျှော်လင့်ထားသည်။

ကျပ်

အိမ်ခန်းရှာဖွေခြင်း Search

အိမ်ခန်းပေါင်း615အိမ်၊ အခန်းပေါင်း 6,305ခန့်မှအခန်းများရှာဖွေခြင်း