ටෝකියෝ හි විශාලතම එකකි හවුල් නිවාස

6,344ක්

කළමනාකරණය කර ඇත!

ගෘහ භාණ්ඩ සහ උපකරණ සමඟ ටෝකියෝ හි පළමු වරට කුලිය යෙන් 40,000 සිට

ACCEL JAPAN
තානාපති

Tomomi Itano

පළමු වතවට ජපානයට පැමිණෙන අයට වාසි සහගත වීමට හේතු

 • මූලික පිරිවැය කුලිය

  ලාභ

 • ගබඩාවට පැමිණීමට අවශ්ය නැත

  වෙබ් ගිවිසුම

 • එහි පදිංචි වීමෙන් පසුව පවා දේපල මාරු කිරීම

  නිදහස්

මැප් එකෙන් සොයන්න Map

කැම්පේපේන් සහිත නිවාස Promotions

100 XROSS Kamata 5

 • Keikyu ප්රධාන මාර්ගය Zoshiki දුම්රිය ස්ථානය විනාඩි 3 ඇවිදීම
 • Keikyu ප්රධාන මාර්ගය Keikyu Kamata ස්ථානය විනාඩි 15 ඇවිදීම
 • JR Keihin Tohoku රේඛාව කමට දුම්රිය ස්ථානය විනාඩි 17 ඇවිදීම
 • Tokyu Ikegami රේඛාව කමට දුම්රිය ස්ථානය විනාඩි 17 ඇවිදීම
 • ආරම්භක පිරිවැය 0 යෙන් ව්‍යාපාරය
 • මාස 0 යෙන් කුලියට දීමේ ව්‍යාපාරය
පෞද්ගලික කාමරය
ඉඩ නොමැත48,000 yen~
 • ෂිනගාවා දුම්රිය ස්ථානය

  විනාඩි 15 ක් ඇතුළත

 • යොකොහාමා දුම්රිය ස්ථානය

  විනාඩි 18 ක් ඇතුළත

 • කවාසාකි දුම්රිය ස්ථානය

  විනාඩි 12 ක් ඇතුළත

විමසීම්්

SA224 SA- XROSS Togoshi Ginza 1

 • ටෝයි අසකුසා රේඛාව ටෝගෝෂි දුම්රිය ස්ථානය විනාඩි 3 ඇවිදීම
 • JR Yamanote රේඛාව ඔසාකි දුම්රිය ස්ථානය විනාඩි 18 ඇවිදීම
 • Tokyu Oimachi රේඛාව Togoshi Koen ස්ථානය විනාඩි 10 ඇවිදීම
 • JR සයිකියෝ රේඛාව ඔසාකි දුම්රිය ස්ථානය විනාඩි 18 ඇවිදීම
 • JR Shonan Shinjuku රේඛාව ඔසාකි දුම්රිය ස්ථානය විනාඩි 18 ඇවිදීම
 • ආරම්භක පිරිවැය 0 යෙන් ව්‍යාපාරය
 • මාස 0 යෙන් කුලියට දීමේ ව්‍යාපාරය
පෞද්ගලික කාමරය
ඉඩ නොමැත32,000 yen~
 • ෂිබුයා දුම්රිය ස්ථානය

  විනාඩි 16 ක් ඇතුළත

 • ෂිනගාවා දුම්රිය ස්ථානය

  විනාඩි 14 ක් ඇතුළත

විමසීම්්

SA5015 TOKYO β Nerima Kasugacho 9

 • Toei Oedo රේඛාව නෙරිමා කසුගචෝ ස්ථානය විනාඩි 8 ඇවිදීම
 • මාස 0 යෙන් කුලියට දීමේ ව්‍යාපාරය
 • ආරම්භක පිරිවැය 0 යෙන් ව්‍යාපාරය
පෞද්ගලික කාමරය
ඉඩ නොමැත(කාන්තාවන් සඳහා පමණි)38,000 yen~
විමසීම්්
විමසීම් සංඛ්‍යාව 100,000 ඉක්මවයි

පළමු වතවට ජපානයට පැමිණෙන අයට වාසි සහගත වීමට හේතු

 • REASON

  01

  ඇතුලත් වීමේ ගාස්තු ලාභයි

  තැන්පතු ගාස්තු / යතුරු මුදල් / තැරැව්කාර ගාස්තු
  රහිතව නිවාස කුලියට ගත හැක

 • REASON

  02

  කුලිය ලාභයි

  වෙළඳපල කුලියට වඩා ලාභදායී බොහෝ දේපල තිබේ

 • REASON

  03

  පිහිටීම හොඳ

  ශින්ජුකු, ශිබුයා, හරජුකු, ඉකෙබුකුරො, ශිනගවා, ටෝකියෝ, කිචිජෝජි, යොකොහමා දක්වා විනාඩි 20ක් ඇතුලත

 • REASON

  04

  ගෘහ භාණ්ඩ, ගෘහ උපකරණ, wifi සහිත

  ඇඳ, මේසය, පුටුව, රූපවාහිනිය, ශීතකරණය, WiFi, සහ තවත් දේවලින් සමන්විතයි

 • REASON

  05

  කාර්‍‍යාලයට නොපැමිණ ඔන්ලයින් කොත්‍රාත්තු

  කාර්‍යාලයට පැමිණීම අනවශ්‍ය නිසා ටෝකියෝවේ නොසිටියද කොන්ත්‍රාත්තු කල හැක

 • REASON

  06

  පදිංචියෙන් පසුව උනත්
  සමාගමේ නිවාස අතර මාරු වීම් නොමිලේ

  රැකියා ස්තානය, පාසල මාරු උනත් නිවාසයත් නොමිලේ මාරු කර ගන්න

ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ඇතුලත් වීම පහසුවෙන් ඔන්ලයින් සයින් කරන ආකාරය Flow

 • STEP01

  විමසීම්්

  හෝම්පේජ් එකෙන් නිවාස සොයා කැමති නිවසක් තියනවා නම් අප සමග සම්බන්ධ වෙන්න

 • STEP02

  නිවාස නැරඹීම

  හැම නිවසකම 360° පරිදර්ශක දසුනක් සහිතයි, අපි ස්ථානීය නැරඹීම් සහ මාර්ගගත බැලීම් සඳහා වෙන් කිරීම් ද පිළිගනිමු

  ※ගෙදර බලන්න නොයා උවද කොන්ත්‍රාත්තු කල හැක

 • STEP03

  WEB කොන්ත්‍රාත්තු

  කාර්‍‍යාලයට නොපැමිණම
  ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කොන්ත්‍රාත්තු කළ හැක

 • STEP04

  ස්මාර්ට් කී එකෙන් පදිංචි වෙන්න

  යතුරු ලබා ගැනීමටත් පැමිණීමට අවශ්‍ය ඇත. ඊ මේල් හරහා ස්මාර්ට් යතුරක් ෆෝන් එකටම

  ※ස්මාර්ට් යතුරු ස්ථාපනය කර නොමැති සමහර දේපල සඳහා අපගේ කාර්යාලයට පැමිණීම අවශ්‍ය වේ.

හැඳින්වීමේ වීඩියෝව Movie

ප්‍රචලිත වීමට හේතු තප්පර තුනෙන්
WEB CM「මේක නියමයි」