Patakaran sa privacy

Patakaran sa privacy

1. Tungkol sa pagkuha ng personal na impormasyon

Kukuha ang aming kumpanya ng personal na impormasyon nang naaangkop nang hindi gumagamit ng mali o iba pang ilegal na paraan.

2. Tungkol sa paggamit ng personal na impormasyon

Gagamitin namin ang personal na impormasyon sa lawak na kinakailangan upang makamit ang mga sumusunod na layunin ng paggamit. Kapag gumagamit ng personal na impormasyon para sa mga layuning hindi tinukoy sa ibaba, gagawin namin ito pagkatapos makuha ang pahintulot ng indibidwal nang maaga.

  • (1) Impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga katanungan
  • (2) Impormasyon kapag lumipat
  • (3) Pagbibigay ng iba't ibang serbisyo

3. Tungkol sa pamamahala sa kaligtasan ng personal na impormasyon

Magsasagawa kami ng mga kinakailangan at naaangkop na hakbang upang maiwasan ang pagtagas, pagkawala, o pagkasira ng personal na impormasyon na aming pinangangasiwaan, at upang ligtas na pamahalaan ang personal na impormasyon.

4. Tungkol sa pagkakatiwala ng personal na impormasyon

Kapag ini-outsourcing ang lahat o bahagi ng pangangasiwa ng personal na impormasyon sa isang ikatlong partido, ang aming kumpanya ay nagsasagawa ng mahigpit na pagsisiyasat sa ikatlong partido at tinitiyak ang kaligtasan ng personal na impormasyong ipinagkatiwala sa paghawak nito. Magbibigay kami ng kinakailangan at naaangkop na pangangasiwa ng ikatlong partido upang matiyak ang wastong pamamahala. Bilang karagdagan, maaari naming i-outsource ang pangangasiwa ng personal na impormasyon kapag nagsasagawa ng pagkonsulta, ang aplikasyon ng Privacy Mark, at ang aplikasyon ng ISMS ay gumagana nang magkasama sa isang third party.

5. Tungkol sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido

Ang aming kumpanya ay hindi magbibigay ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido nang hindi kumukuha ng pahintulot ng tao nang maaga, maliban kung itinakda ng mga batas at regulasyon gaya ng Personal Information Protection Act.

6. Tungkol sa pagbubunyag at pagwawasto ng personal na impormasyon

Kung hihilingin ng isang tao ang pagbubunyag ng kanilang personal na impormasyon, agad naming ibubunyag ito. Sa oras na iyon, kung hindi namin makumpirma ang iyong pagkakakilanlan, hindi kami tutugon sa pagbubunyag. Kung may error sa nilalaman ng personal na impormasyon at ang tao ay humiling ng pagwawasto, pagdaragdag, o pagtanggal, kami ay mag-iimbestiga at agad na tutugon sa mga kahilingang ito. Kung hindi namin makumpirma ang iyong pagkakakilanlan, hindi kami tutugon sa mga kahilingang ito. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan o katanungan tungkol sa aming pangangasiwa ng personal na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa ibaba.

XROSS HOUSE Co., Ltd.
E-mail: info@shareport.jp
TEL: 03-6277-0943
《Mga oras ng negosyo》10:00-19:00

7. Organisasyon/System

Ang aming kumpanya ay nagtatalaga ng kinatawan na direktor bilang ang taong namamahala sa pamamahala ng personal na impormasyon, at nagpapatupad ng naaangkop na pamamahala ng personal na impormasyon at patuloy na pagpapabuti.

8. Mga pagbabago sa patakarang ito

Ang mga nilalaman ng patakarang ito ay maaaring magbago. Magiging epektibo ang binagong Patakaran mula sa oras na mai-post ito sa website na ito, maliban kung tinukoy ng Kumpanya.

Petsa ng pagsasabatas

Petsa ng pagsasabatas: Disyembre 1, 2008
Huling binagong petsa: Agosto 1, 2011

Maghanap ng kwarto Search

Maghanap ng kuwarto mula sa 6,337 kuwarto sa 623 property